Scorpio
(23 Oktober - 22 November)

scorpio
Peruntungan: Walaupun di hari ini masih ada kemujuran akan tetapi persoalan-persoalan baru tampak mulai mengganggu maka dari itu bila ada problem....


[ More ]